Historisk arkiv

Kultur- og likestillingsministeren vil ikke kreve tilbake tilskudd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

– Jeg er glad for at statsministeren i dag har presentert viktige tiltak som regjeringen vil gjennomføre som følge av denne alvorlige situasjonen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– Som kultur- og likestillingsminister er jeg klar over at mange som har mottatt offentlig tilskudd nå ikke får gjennomført arrangementer og prosjekter som planlagt. Det er selvfølgelig en uforutsett og alvorlig situasjon. Derfor vil Kulturdepartementet ikke kreve tilbake midler som allerede er brukt, sier kultur- og likestillingsministeren.

– Jeg har bedt administrasjonen i Kulturdepartementet om å gå gjennom ordningene vi er ansvarlige for, sånn at vi kan få på plass rimelige løsninger for de utfordringene våre felt står overfor, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Regjeringen ved statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie redegjorde i dag for nye tiltak for å hindre mer spredning av koronaviruset. Les mer om tiltakene her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-tiltak/id2693327/