Historisk arkiv

Menneskerettspris til VG-journalistene bak Tolga-saken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementets menneskerettspris for 2020 går til journalistene Frank Haugsbø, Maria Mikkelsen og Mona Grivi Norman, som i 2018 avdekket hvordan tre brødre ble satt under vergemål mot sin vilje og dermed fratatt muligheten til å styre over egne liv. Prisen deles ut annethvert år til journalister som i særlig grad har satt søkelyset på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge.

De tre prisvinnerne og kultur- og likestillingsministeren under overrekkelsen av prisen.
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja sammen med de tre prisvinnerne under overrekkelsen. Foto: Simon Stjern / Kulturdepartementet

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja overrasket de intetanende journalistene da han delte ut prisen i VGs lokaler mandag 9. november. Prisen er en pengegave på 100 000 kroner, og et litografi av kunstneren Håkon Bleken.

– Journalistene bak saken «Tre brødre på Tolga» har gått til kjernen av hva undersøkende journalistikk skal være. Gjennom grundig og tidkrevende arbeid har de tatt kampen for sårbare enkeltmennesker. De har avdekket grove brudd på grunnleggende menneskerettigheter og omfattende forsømmelse fra offentlige myndigheter. Årets prisvinnere har vist hvordan journalistikken er et verktøy som kan brukes til å grave frem urett og føre til viktige endringer i samfunnet. Jeg er glad for å kunne dele ut denne prisen til Maria Mikkelsen, Frank Haugsbø og Mona Grivi Norman, sier Abid Q. Raja.

VG-saken ble publisert i oktober 2018 og handlet om tre brødre fra Tolga i Hedmark, som uten å vite det hadde vært registrert som psykisk utviklingshemmet siden 2012 og 2013. Brødrene ble satt under vergemål mot sin vilje. Etter en utredning fikk den ene av brødrene diagnosen moderat psykisk utviklingshemming i 2014. I februar 2018 ble det fastslått at de to andre brødrene ikke er psykisk utviklingshemmet.

Utdrag fra juryens begrunnelse

Årets prisvinner er et stjerneeksempel på hvor viktig undersøkende journalistikk kan være for å avdekke brudd på grunnleggende menneskerettigheter og rettssikkerhetsgarantier. (…) Det er godt at journalistikken ikke svikter når samfunnet og systemer svikter så grovt som de gjorde i denne saken. Å skrive en slik sak krever mot, utholdenhet, og det krever en god forståelse av hva journalistikkens rolle er i møte med offentlige myndigheters utøvelse av makt overfor enkeltmennesker.

Les resten av juryens begrunnelse

Kulturdepartementets menneskerettspris for journalister er etablert av Kulturdepartementet for å «inspirere til undersøkende journalistikk om menneskerettighetsspørsmål og bidra til å avdekke eventuelle brudd på menneskerettighetene.» Juryen har bestått av Laila Susanne Vars (leder), Jens Barland og Kiran Aziz.