Historisk arkiv

Nye tiltak mot ulovlig markedsføring av utenlandske pengespill

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen foreslår nå nye tiltak som gjør det enklere å stanse TV-reklame for pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Prop. 45 L (2019–2020) Endringer i kringkastingsloven mv. (tiltak mot markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge)

– Forbudet mot markedsføring av ulovlige pengespill har vært vanskelig å håndheve fordi aktørene holder til utenfor Norges grenser. Nå foreslår vi endringer i kringkastingsloven og åpner for at Medietilsynet kan pålegge norske TV-distributører og internettleverandører å hindre tilgang til ulovlig markedsføring, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– For regjeringen er dette et verdivalg der hensynet til personer med spilleproblemer og deres pårørende må gå foran økonomiske hensyn, sier kultur- og likestillingsminister Raja.

Regjeringens forslag har vakt debatt. De humanitære organisasjonene og de spilleavhengiges organisasjoner har vært positive til forslaget. De mener endringene vil gi personer som har et problematisk forhold til pengespill en lettere hverdag. Norske mediebedrifter mener forslaget vil sikre likhet for loven og like konkurransevilkår for norske og utenlandsbaserte aktører.

Det er også kommet kritiske innvendinger til lovforslaget. Distributørene mener at det vil være teknisk utfordrende å etterkomme eventuelle pålegg. Andre har hevdet at bortfall av inntekter fra pengespillreklame kan føre til at det blir investert mindre i norske film- og tv-produksjoner.