Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Kultur- og likestillingsministeren presenterer nye økonomiske støttetiltak for kultursektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kulturdepartementet

Pressekonferansen kan følgjast digitalt på regjeringa.no og Facebook. Det blir anledning til individuelle intervju.

Nett-tv Kultur- og likestillingsministeren presenterer nye økonomiske støttetiltak for kultursektoren

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Kvar: Auditoriet, R5, Akersgata 59
Når: Tysdag 8. desember kl. 09.00

Obligatorisk påmelding innan måndag kl. 17.00 til kudinfo@kud.dep.no

Om smittevern

Vi ber redaksjonane sjå til at oppmøte av journalistar og fotografar blir avgrensa til eit minimum.  Vi ber presse som melder seg om å halde god avstand. 

Det vil bli utarbeidd ei deltakarliste som vil bli brukt til eventuell smittesporing. Lista vil bli sletta etter 14 dagar.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider kan bruke følgande embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/sj3v8j2m/wowza.js' type='text/javascript'></script>