Historisk arkiv

Stiftelsen Dam mottar 305,7 millioner kroner fra overskuddet i Norsk Tipping

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Stiftelsen Dam mottar totalt 305,7 millioner kroner fra Norsk Tippings overskudd i 2019 til helse- og rehabiliteringsformål i 2020.

6,4 prosent av overskuddet fra spillvirksomheten i Norsk Tipping fordeles til helse- og rehabiliteringsformål, fordelt gjennom Stiftelsen Dam - tidligere ExtraStiftelsen Helse- og Rehabilitering.

- Stiftelsen Dam fordeler midler til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring. Stiftelsen Dam har etablert et eget koronaprogram for helse- og rehabiliteringsorganisasjonene for å sørge for at midlene kan brukes der behovet er størst. Stiftelsen er en viktig bidragsyter for å sikre at det fortsatt kan gjennomføres viktige prosjekter innen helse- og rehabilitering i disse tider, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Stiftelsen Dam mottok i januar 103,7 millioner kroner av forventet overskudd i 2019 fra Norsk Tipping AS.  Sluttutbetaling til Stiftelsen Dam i 2020 er på 201,9 millioner kroner.