Historisk arkiv

Historisk arkiv

110 millioner kroner til stimulering av kultursektoren i en gjenåpningsperiode

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen fordeler 110 millioner kroner til stimulering av kultursektoren gjennom eksisterende tiltak og ordninger. Bevilgningen er en del av midlene som er bevilget til stimulering og kompensasjon for 2021, og skal bidra til å stimulere sektoren i gjenåpningsperioden.

- Vi nærmer oss omsider slutten av pandemien, men det vil fremdeles ta tid før kultursektoren er tilbake for fullt. Med disse midlene ønsker jeg å stimulere til aktivitet også i tiden frem mot full gjenåpning, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Midlene fordeles til tiltak og ordninger innenfor kunst- og kulturfeltet og skal gå til tiltak i 2021.

Nå nærmer vi oss fasen "en normal hverdag med økt beredskap", hvor nasjonale tiltak i stor grad vil avvikles. Selv om mye har vært nedstengt siden mars 2020, har det også vært mye aktivitet. Likevel vil det kunne ta tid for kultursektoren å komme helt tilbake. En kultursektor som evner å produsere og formidle et godt, bredt og mangfoldig kulturtilbud kan være avgjørende for at publikumstallene tar seg opp igjen.

De 110 millioner kronene til eksisterende virkemiddelapparat fordeles slik:

  • 60 mill. kr til Norsk kulturfond
  • 30 mill. kr til Fond for lyd og bilde
  • 10 mill. kr til Kulturrom
  • 5 mill. kr til Norsk filminstitutt
  • 5 mill. kr til Music Norway

- Jeg har hele tiden lovet å hjelpe kultursektoren gjennom pandemien, og det løftet har jeg holdt. Jeg har også lovet å vurdere tiltak så lenge vi har smitteverntiltak, og det løftet holder jeg også, senest med videreføring av kompensasjonsordningen for kultursektoren ut året, sier kultur- og likestillingsministeren.