Historisk arkiv

44 millioner kroner fordeles til kulturformål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

44 millioner kroner gjenstår fra Norsk Tippings overskudd i 2020 og disse fordeles nå til kulturformål over hele landet.

– Jeg er glad for at vi med dette kan støtte mange av de gode initiativene og prosjektene som finnes ute i kultur-Norge. Mye av denne potten går til en av mine hjertesaker, nemlig å skape et mer mangfoldig og inkluderende samfunn. Jeg håper med dette at kulturinstitusjoner blir enda bedre rustet til å åpne for nye grupper publikum og deltagere, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Midlene vil bli utbetalt til en rekke ulike prosjekter og tiltak over hele landet, fordelt på følgende formål:

12,6 millioner til mangfoldstiltak i kulturinstitusjoner
Pengene går til ulike kulturinstitusjoner som har søkt Kulturdepartementet om støtte til prosjekter og tiltak som skal stimulere til mangfold, likestilling og integrering mv. Regjeringen vil ta et krafttak for mangfold, og disse tildelingene kommer i tillegg til 30 millioner kroner som ble fordelt til andre mangfoldstiltak i statsbudsjettet for 2021.

4,5 millioner kroner til mangfoldstiltak på filmfeltet
Norsk filminstitutt får midlene til fordeling på ulike mangfoldstiltak på filmfeltet. Satsingen vil særlig være innrettet mot unge talenter som tilhører underrepresenterte grupper i norsk filmbransje.

10 millioner til scenekunst
Pengene utbetales til Norsk kulturråd til fordeling på nye prosjekt- og utviklingstiltak på scenekunstfeltet. Regjeringen legger i disse dager fram en strategi for scenekunstfeltet, der tiltak som skal stimulere til økt samarbeid mellom de etablerte institusjonene, visningssteder og frie scenekunstgrupper om utvikling, produksjon og formidling av scenekunst. De nye ordningene for dette skal stimulere til økt mangfold innen den profesjonelle scenekunsten.

5 millioner kroner til Skeivt kulturår 2022
Midlene utbetales til Norsk kulturråd til en tilskuddsordning for tiltak og arrangementer i forbindelse med markeringen av at det i 2022 er 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge.

12 millioner kroner til museer
Midlene utbetales til ulike museer som har søkt Kulturdepartementet om midler til prosjekter og tiltak for å ivareta kulturhistoriske bygninger, samiske samlinger og digitalisering av kulturarven mv.

Detaljert fordeling av spillemidler til kulturformål - mangfolds- og integreringsprosjekter (.pdf)