Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Endringer i regelverket for pokerspill

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

For å legge til rette for å fortsatt ha et lovlig tilbud om poker-NM i Norge, har regjeringen nå gjort flere endringer i regelverket for poker-NM. Regjeringen tar videre sikte på å endre regelverket for pokerspill i private hjem, slik at det tillates maksimalt 20 deltakere.

I 2014 åpnet regjeringen for at det kan arrangeres norgesmesterskap i poker i Norge, samt for pokerspill i private hjem. Etter lotteriforskriften kan Lotteritilsynet etter søknad gi én tillatelse til å avholde et årlig norgesmesterskap. Erfaringer fra de to første tillatelsene som ble gitt viser at det er utfordrende å arrangere poker-NM med en forsvarlig økonomi under gjeldende regelverk.

For å legge til rette for å fortsatt ha et lovlig tilbud om poker-NM i Norge, endrer regjeringen nå regelverket.

– Endringene har til hensikt å gi arrangøren større forutsigbarhet og fleksibilitet i utformingen av arrangementene. Og dersom arrangøren klarer å generere høyere omsetning, vil det også øke utbetalingen til det gode formålet som får en del av inntektene fra poker-NM, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Lotteritilsynet har, på vegne av Kulturdepartementet, hatt endringene på høring. Følgende endringer er nå fastsatt i forskrift til lov om lotterier om NM i turneringspoker:

  • Tillatelsens lengde utvides fra å gjelde i tre til fem år. Erfaringer fra den første og nåværende tillatelsen er at arrangøren av NM i turneringspoker må gjøre betydelige anskaffelser for å kunne gjennomføre arrangementet. Å endre varigheten for tillatelsen bidrar både til å legge til rette for en bedre økonomi i arrangementet, og for at Lotteritilsynet får bedre tid til å gjøre seg bedre kjent med arrangørens gjennomføring og rutiner, som vil gi et bedre og mer effektivt tilsyn.
  • For å harmonisere regelverket på tvers av ulike pengespill endres innskuddsgrensen til tapsgrense i poker-NM. Maksimal tapsgrense i norgesmesterskapet settes til 20.000 kroner og 5.000 kroner i regionale kvalifiseringsturneringer.
  • Regelverket har tidligere slått fast at deltakerne som er slått ut av en turnering ikke skal kunne kjøpe seg inn på nytt i samme turnering. Å åpne for at spillerne kan gjøre nye innskudd i samme turnering vil gjøre det mulig å utvide tilbudet av pokerturneringer med nye varianter. Slike turneringer vil kunne gjøre arrangementet mer attraktiv for flere spillere og kan dermed totalt sett øke antall deltakere i Poker-NM. Lotteritilsynet mener at en utvidelse av hvordan spillerne kan «disponere» sin tapsgrense innenfor det ytre sikkerhetsnettet i liten grad vil kunne øke risikoen for spilleproblemer. Regelverket endres derfor slik at spilleren kan gjøre et nytt innkjøp i samme turnering, forutsatt at spilleren ikke har nådd sin tapsgrense. Det er kun «re-entry» som tillates, som innebærer at spilleren må forlate bordet og foreta et nytt innskudd et annet sted i spillerlokalet og spilleren får tildelt plass ved et nytt bord.
  • Poker består av svært mange ulike disipliner, og begrensningen om å kun tillate tre ulike turneringsformer i poker-NM er nå fjernet. Dette har ingen påvirkning på risikoen for uheldig spilleatferd, siden den ikke påvirker antall turneringer en spiller kan delta i under poker-NM.

Pokerspill i private hjem

Det er i dag tillatt å spille poker i private hjem med maksimalt 10 personer i nær omgangskrets når alle deltakere er over 18 år, innskuddet per deltaker er maksimalt 1000 kroner, det ikke blir spilt på kreditt og gjennomføring av lotteriet ikke overlates til medhjelper mot betaling.

Regjeringen tar sikte på å endre regelverket for pokerspill i private hjem, slik at det tillates maksimalt 20 deltakere i pokerspill i private hjem. Begrunnelsen for dette er at regelverket skal fange opp det uprofesjonelle private pokerspillet som finner sted i norske hjem. Lotteritilsynet får jevnlig henvendelser om hvorvidt det er greit at vennegjenger på mer enn 10 personer spiller poker når de f.eks. møtes i ferier eller høytider.

– Vi ønsker et regelverk som setter klare grenser for hva som er lovlig og ulovlig. Det går en grense for når det er naturlig at spillet skjer mellom personer i nær omgangskrets og det sosiale aspektet er det viktigste for spillet, og vi ønsker derfor å sette grensen til maksimalt 20 spillere, sier Abid Q. Raja.