Historisk arkiv

Ny lov om pengespill legges fram i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I dag legger regjeringen fram en ny lov som regulerer alt som tilbys av pengespill i Norge. Loven erstatter de tre lovene som i dag regulerer pengespill. Med dette får Norge et moderne, sammenhengende og målrettet lovverk for pengespillfeltet.

– Jeg er glad for å endelig kunne legge fram den nye pengespilloven, som er en milepæl i regjeringens arbeid med å forebygge spilleproblemer og sikre ansvarlige pengespill, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Prop. 220 L (2020-2021) Lov om pengespill (pengespilloven)

Loven viderefører og styrker enerettsmodellen, som gir Norsk Tipping og Norsk Rikstoto enerett til å tilby pengespillene med høyest risiko og høyest omsetning. Samtidig gjør loven det enda tydeligere enn før at tilbud og markedsføring av pengespill uten norsk tillatelse er forbudt.

– Vi er lei av utenlandske pengespillselskaper som ikke respekterer norsk lov, og som ikke opererer med ordentlige ansvarlighetstiltak. Derfor gir den nye loven Lotteritilsynet nye verktøy for å oppdage, reagere mot og sanksjonere brudd på loven. Dette omfatter blant annet hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr, sier Raja.

Videre gjør loven det enda tydeligere enn før at tilbud og markedsføring av pengespill uten norsk tillatelse er forbudt. Det er også forbudt å medvirke til dette. Forbudet rammer vidt og kan ramme dem som videreformidler eller er ambassadører for utenlandske spillselskaper. Brudd på forbudet kan medføre straff.

Den nye loven stiller også flere krav til dem som har tillatelse til å tilby pengespill, for å sikre at vi har et ansvarlig og trygt pengespilltilbud:

  • Alle som tilbyr pengespill må i utgangspunktet innføre nødvendige ansvarlighetstiltak
  • Det innføres et generelt forbud mot å tilby spill på kreditt, for å motvirke gjeldsproblemer knyttet til pengespill
  • All markedsføring skal begrenses og ikke gå lenger enn nødvendig for å trekke spillere til de lovlige spilltilbudene, og det blir straffbart å markedsføre pengespill mot barn
  • Det blir også straffbart å rette markedsføring for pengespill direkte mot personer som har reservert seg mot dette hos pengespilltilbyderen, kanskje fordi de har spilleproblemer

– Det skjer ting på pengespillfeltet i Norge. Regjeringen har jobbet bevisst gjennom mange år med pengespillpolitikken og dette gir resultater. Utenlandske pengespillselskaper og deres betalingsformidlere trekker seg ut av det norske markedet, omsetningen deres går ned og reklamen når ikke lenger like lett fram. Dette er et direkte resultat av en målrettet og vellykket politikk på området, sier Raja.