Historisk arkiv

Nytt styre for Fond for lyd og bilde 2021-2023

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har oppnemnd nytt styre for Fond for lyd og bilde for perioden 2021 til 2023. Susanne Næss Nielsen frå Hammerfest er oppnemnt som ny styreleiar. Det nye styret er i funksjon frå 1. februar.

Styret har sju medlemar med personlege varamedlemar. Leiar og personleg varamedlem for leiar er oppnemnde av Kulturdepartementet på fritt grunnlag. To styremedlemar med varamedlemar er oppnemnde etter innstilling frå produsentorganisasjonane. Fire medlemar med varamedlemar er oppnemnde etter innstilling frå opphavsretts- og utøvarorganisasjonar.

Tidlegare vara for styreleiar er oppnemnd som ny styreleiar. To styremedlemar og eit varamedlem er gjenoppnemnde for perioden 2021–2023.

Styret har etter dette fått denne samansetninga:

Leiar: Susanne Næss Nielsen, Hammerfest
Vara for styreleiar: Mathias Tadesse Gebremichael, Oslo (ny)

Representantar for produsentorganisasjonar:

Medlem: Gary Cranner, Stavanger (ny)
Varamedlem: Åshild Ramborg, Oslo (ny)
Medlem: Kristine Knapskog, Bergen
Varamedlem: Tomas Linnes, Oslo (ny)

Representantar for opphavsrettsorganisasjonar:

Medlem: Tove Bøygard, Oslo
Varamedlem: Samsaya Sampda Sharma, Oslo (ny)
Medlem: Farhad Kalantary, Nesodden (ny)
Varamedlem: Caroline Kaspara Palonen, Harstad (ny)

Representantar for utøvarorganisasjonar:

Medlem: Thomas Talawa Prestø, Nittedal (ny)
Varamedlem: Susanne Hætta, Vadsø (ny)

Medlem: Emilie Blichfeldt, Oslo (ny)
Varamedlem: Torfinn Iversen, Sortland