Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Presseinvitasjon: Overlevering av utredning om beskyttelse av barn mot skadelig, digitalt medieinnhold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad vil i dag 15. mars motta Medieskadelighetsutvalgets utredning om beskyttelse av barn mot skadelig medieinnhold på elektroniske plattformer.

Nett-tv Overlevering av utredning om beskyttelse av barn mot skadelig, digitalt medieinnhold

Se sendingen her

Se sendingen her

Sted: R5, Akersgata 59, Oslo
Oppmøtetid: Mandag 15. mars kl. 13.45. Ta med gyldig ID.
Påmelding: Send påmelding med navn, telefonnummer og redaksjon til kudinfo@kud.dep.no før kl. 13.00 15. mars

Overleveringen overføres direkte på regjeringen.no. Sendingen begynner 14.00.

Utvalgsleder Jon Wessel-Aas vil presentere utredningen, deretter vil statsrådene holde korte innlegg.

Regjeringen oppnevnte Medieskadelighetsutvalget i 2019. Utvalget fikk blant annet i oppgave å kartlegge eksisterende kunnskap om skadevirkningene av eksponering for ulike typer medieinnhold, og skissere alternative muligheter for sikre barn bedre beskyttelse mot skadelig innhold i digitale medier.

Det vil bli anledning til intervjuer med statsrådene og utvalgslederen. Vi ber presse som melder seg på arrangementet om å ta hensyn til smittevern og holde avstand til hverandre og intervjuobjektene.

Presse som ikke har anledning til å møte kan sende spørsmål til kudinfo@kud.dep.no . Spørsmålene må være sendt innen kl. 13.00 15. mars. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus, eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen. 

Kontaktperson i Kulturdepartementet for media: Kommunikasjonsrådgiver John Olav Kroken, tlf: 922 47 582 /  john-olav.kroken@kud.dep.no

Om sendingen
Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant.