Historisk arkiv

Raja og Ropstad mottok utredning om barn og medier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I dag, 15. mars, overleverte Medieskadelighetsutvalget sin utredning om beskyttelse av barn mot skadelig medieinnhold på elektroniske plattformer til kultur- og likestillingsministeren og barne- og familieministeren.

Raja, Wessel-Aas og Ropstad.
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja, utvalgsleder Jon Wessel-Aas og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad under overleveringen i dag. Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet

– Jeg vil takke Medieskadelighetsutvalget for det viktige arbeidet de har gjort. Denne utredningen vil være uvurderlig når regjeringen nå skal styrke innsatsen for å sikre barn en trygg digital oppvekst. Jeg ser fram til å sette meg grundig inn i utredningen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Regjeringen oppnevnte Medieskadelighetsutvalget i 2019. Utvalget fikk blant annet i oppgave å kartlegge eksisterende kunnskap om skadevirkningene av eksponering for ulike typer medieinnhold, og skissere alternative muligheter for sikre barn bedre beskyttelse mot skadelig innhold i digitale medier.

Utredningens navn er Barneliv foran, bak og i skjermen.

– Livet på nett preger i større grad barnas oppvekst nå enn tidligere. Derfor er jeg opptatt av at vi må gjøre det vi kan for å sikre at barn og ungdom har en trygg digital oppvekst. Jeg har nylig fått ansvaret for å koordinere regjeringens arbeid for en trygg digital oppvekst. Bedre koordinering gjør at vi kan fange opp nye utfordringer raskere, og sette inn målrettete tiltak. Denne NOU-en blir et viktig bidrag i dette arbeidet, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Barn og unges digitale liv vil være et viktig tema i den kommende barne- og ungdomskulturmeldingen. Regjeringen har varslet at den ønsker å samordne og effektivisere innsatsen på feltet, blant annet gjennom å legge fram en nasjonal strategi for trygg digital oppvekst. Medieskadelighetsutvalgets utredning vil være et viktig grunnlag for det videre arbeidet.

Nett-tv Overlevering av utredning om beskyttelse av barn mot skadelig, digitalt medieinnhold

Se sendingen her

Se sendingen her

Utvalgets sammensetning

Medieskadelighetsutvalget er tverrfaglig med kompetanse fra jus, kriminologi, medievitenskap, psykologi og pedagogikk. Utvalget har vært ledet av advokat Jon Wessel-Aas, som har bred erfaring fra medierett, ytringsfrihetsspørsmål, personvern og menneskerettigheter.

Medlemmer:

  • Barne- og ungdomspsykiater Melanie Ekholdt Huynh, Nesodden
  • Førsteamanuensis Daniel Schofield, Trondheim
  • Førsteamanuensis Ola Johan Settem, Finnøy
  • Professor Elisabeth Staksrud, Oslo
  • Politioverbetjent Anne Katrin Storsveen, Oslo
  • Postdoktor Thomas Wold, Bergen