Historisk arkiv

Regjeringen leverte tilbake rekordmange ulovlig importerte kulturminner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Norske myndigheter har beslaglagt mer enn 600 ulovlig importerte kulturminner som nå er tilbakelevert. 23. juni overrakte kultur- og likestillingsminister Abid Raja gjenstandene til ambassadører fra en rekke europeiske land.

Gruppebilde med statsråden og ambassadørene.
Kultur- og likestillingsminister Abid Raja med ambassadører fra Spania, Bulgaria, Italia, Ukraina, Slovakia og Baltikum. Foto: Eva Lafuente Nilsson / Kulturhistorisk museum

Beslagene stammer fra politi- og tolletatenes intensiverte kontrollvirksomhet rettet mot kulturarvkriminalitet. Beslagene varierer og omfatter blant annet 2 500 år gamle mynter, smykker og ulovlige metallsøkerfunn, og stammer fra en rekke land, som Spania, Bulgaria, Italia, Ukraina, Slovakia og land i Baltikum.

Gresk mynt
Gresk mynt fra øya Thasos. Den 2500 år gamle sølvmynten viser en nymfe som bortføres av en vellystig satyr. Mynten ble beslaglagt av tolletaten grunnet manglende utførselstillatelse fra Bulgaria. Foto: Kulturhistorisk museum

Mer enn 600 gjenstander fra ti beslag ble overrakt de respektive ambassader under et arrangement i Historisk museum 23. juni. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja foresto tilbakeleveringen på vegne av regjeringen.  Tilbakeleveringen er den mest omfattende av sitt slag i Norge noen gang.

– Handel med ulovlige kulturgjenstander er et omfattende globalt problem. Norge er forpliktet av internasjonalt avtaleverk til å bidra til å avgrense slik handel og bevegelse av ulovlige kulturgjenstander. Vi ser at styrket kontroll på området gir effekt, og jeg er glad for å kunne levere disse gjenstandene tilbake til landene der de hører hjemme, sier Abid Raja.

Tilbakeleveringene er også en konsekvens av et økende bilateralt samarbeid mellom EU/EØS-land rundt slike saker.

Elleve fingerringer i bronse.
Elleve fingerringer i bronse fra jernalder. Beslaglagt av norsk politi i 2018. Beslaget omfatter også nesten 500 mynter, armringer, krusifiks, draktnåler og andre smågjenstander fra jernalder, vikingtid og middelalder. Alt stammer antageligvis fra ulovlig metallsøkervirksomhet i Latvia. Foto: Kulturhistorisk museum


Kulturdepartementet har i en årrekke arbeidet tett med Kulturhistorisk museum for å forebygge og begrense ulovlig handel med kulturgjenstander. Sammen med innsatsen fra politi og tollvesen, og økt oppmerksomhet fra publikum, har dette gitt resultater, som dagens tilbakelevering vitner om.

– Vi vil berømme Kulturdepartementet for det tydelige initiativet i arbeidet mot kulturminnekriminalitet. Det bør sette standard for hele sektoren som arbeider med uerstattelig kulturarv, sier museumsdirektør Håkon Glørstad.

Kulturdepartementet har ansvaret for de relevante delene av Kulturminneloven. Kulturhistorisk museum er vedtaksmuseum for søknader om utførsel av arkeologiske og etnografiske gjenstander, og er rådgiver for Kulturdepartementet, politiet og Tolletaten med hensyn til utførsel og innførsel, og ulovlig handel med kulturgjenstander.

Trehodet draktnål
Trehodet draktnål fra yngre jernalder (1.-5- årh. e.Kr.). Beslaglagt av norsk politi i 2018. Beslaget omfatter også nesten 500 mynter, armringer, fingerringer, krusifiks og andre smågjenstander fra jernalder, vikingtid og middelalder. Alt stammer antageligvis fra ulovlig metallsøkervirksomhet i Latvia. Foto: Kulturhistorisk museum