Historisk arkiv

Sigurd Sverdrup Sandmo blir ny direktør i KORO

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Sandmo tilsettes som direktør i KORO fra 1.november 2021, for en åremålsperiode på seks år.

– Jeg er glad for at Sigurd Sverdrup Sandmo har takket ja til å bli direktør i KORO. KORO er et fagmiljø med høy kunstfaglig kompetanse og et unikt samfunnsoppdrag. Viktige prosjekter skal realiseres i årene som kommer, i dialog med både oppdragsgivere, brukere og kunstlivet selv. Sigurd Sverdrup Sandmo har solid kompetanse og erfaring som gjør at han er rett person til å lede denne organisasjonen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Sigurd Sverdrup Sandmo (f. 1971) har ledererfaring fra både kunst-, musikk- og kulturvernfeltet.  Han har vært direktør for Lepramuseet St. Jørgens Hospital (1998-2005), utstillingsleder og formidlingsleder ved Bymuseet i Bergen (2005-2013) og direktør for KODEs tre komponisthjem (2013-2019). Siden 2019 har han vært sjef for De kongelige samlinger med ansvar for forvaltning og formidling av Kongehusets kulturarv. For perioden 2018-2021 er han medlem av Norsk kulturråd, der han leder faglig utvalg for kulturvern. 

KORO er statens fagorgan for kunst i det offentlige rom. KORO skal sikre at flest mulige skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet i offentlige bygg og uterom over hele landet og ved norske utenriksstasjoner. Kjernen i KOROs virksomhet er produksjon, formidling og forvaltning av kunst i statlige nybygg, i eldre leiebygg og i bygg som statlige virksomheter har langsiktige leieavtaler i. I tillegg gir KORO tilskudd, produksjonsstøtte og annen kompetansebistand til kunstprosjekt i kommunale bygg over hele landet.