Historisk arkiv

Kultur- og likestillingsministeren om årets 17. mai-feiring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Fra pressekonferanse om koronasituasjonen 22. april 2021 med helse- og omsorgsminister Bent Høie, kultur- og likestillingsminister Abid Raja, helsedirektør Bjørn Guldvog fra Helsedirektoratet og avdelingsdirektør Line Vold fra Folkehelseinstituttet.

Kjære alle sammen,

Et av de aller største høydepunktene for meg i fjor var da hele Norge samlet seg i et eneste stort kor og sammen sang "Ja, vi elsker".

Nå står jeg her igjen for å si at pandemien vil prege feiringen av vår nasjonaldag.

Men i år som i fjor er arbeidet godt i gang mange steder i landet.

Vi har vært i dialog med flere 17. mai-komiteer over hele Norge, og også i år er det mange kreative planer som blir lagt av iherdige komitéarbeidere, slik at feiringene lokalt blir best mulig etter forutsetningene.

Det er inspirerende, og jeg vil rette en stor takk til alle komiteene som jeg har vært i dialog med den siste tiden.

Vi er i trinn én i gjenåpningsplanen, og vi vaksinerer stadig flere.

Men det er fortsatt lokale utbrudd, det er fortsatt viktige hensyn å ta for å sikre liv og helse best mulig. Vi skal ikke glippe nå.

Derfor vil de nasjonale rådene og reglene også gjelde på 17 mai.

Steder med høy smitte kan ha lokale råd og regler som er strengere enn de nasjonale, der er det disse som gjelder.

Kommunene og 17-mai-komiteene må sammen med kommunelegene planlegge en trygg feiring i tråd med lokale og nasjonale regler.

 • Der det er lov å avholde arrangementer bør man unngå samling på tvers av kommunegrenser eller bydeler, og det anbefales at arrangementer avholdes lokalt.
 •  
 • 17. mai-tog er omfattet av arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften. Dersom arrangementer frarådes eller er forbudt, gjelder det også 17-mai-tog, taler, leker, kransenedleggelser og lignende.
 •  
 • Hvis det er risiko for at barnetogene eller andre arrangementer fører til sammenstimling av mennesker, bør de avlyses.

 

 • Der det ikke er lov å holde arrangementer vil korps likevel kunne spille for innbyggerne på uannonserte opptredener, såkalte pop-ups.

Korpsøvelser i forkant av 17. mai må følge gjeldende nasjonale og lokale råd og regler.

Mange lurer på hvor mange som kan samles på nasjonaldagen.

Dagens nasjonale råd og regler sier dette:

 • Du kan ha besøk av fem gjester i private hjem og hytter. Hvis alle gjestene tilhører samme husstand kan dere være flere, men dere må kunne holde avstand.
 •  
 • Utenfor private hjem kan man på private sammenkomster samles maksimalt ti personer innendørs og tjue personer utendørs.

 

 • På innendørs offentlig arrangement kan man være maksimalt 10 personer uten faste tilviste sitteplasser.

 

 • Men man kan være 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

 

 • På offentlige arrangementer kan 200 personer samles utendørs, men det er tillatt med 600 personer fordelt på 3 kohorter på 200 personer, hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Pandemien vil prege feiringen også i år.

Jeg begynte med å si at det var et stort høydepunkt for meg i fjor da Norge samlet seg i gigantisk allsang.

Det var et øyeblikk som jeg tror betydde mye for mange.

Derfor vil jeg og regjeringen, også i år, oppfordre hele Norge til å bli med når nasjonalsangen skal synges samtidig.

Det vil skje rett etter saluttene fra festningsverkene klokka 12:00.

Vi er i gang med gjenåpningen. Forhåpentligvis nærmer vi oss slutten av pandemien og nå trenger vi følelsen av fellesskap og samhørighet kanskje enda mer.

Så min oppfordring er klar: bli med på allsang etter salutten klokken 12:00.

Det vil bli feiring.

Men følg de nasjonale og lokale rådene og reglene, hold deg hjemme hvis du er syk, hold avstand og hold hendene rene.

Da får vi en verdig markering, med mange kreative og gode løsninger over hele Norge.

Og så vil jeg legge til en ting til:

I ukene fremover er det også mange andre anledninger der folk tradisjonelt er vant til å møtes og samles.

 1. mai er en viktig dag for hele landet; eid og ortodoks påske er blant andre store og viktige markeringer for mange nordmenn.

I år som i fjor, blir dette annerledes, og vi må belage oss på å finne andre måter å markere høytidene vi er vant til å feire sammen.

Det er svært viktig å følge lokale anbefalinger, slik at ikke høytiden blir en kilde til nye store utbrudd nå som vi faktisk ser så positive trender.

Husk at det å ikke samles er å vise omsorg for de man er glad i, for omgivelsene og for samfunnet.

Jeg ønsker alle gode feiringer.

Takk for oppmerksomheten.