Historisk arkiv

Åpning av Dan Youngs fotoutstilling "Mexican Colors"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Galleri Voksenåsen, Oslo, 16. mars 2014

Kjære Dan Young,

Kjære alle sammen,

Takk til Kristin Jordfald og Kulturkonsept for invitasjonen. Det er en stor glede og ære å få åpne Dan Youngs utstilling her i Galleri Voksenåsen. Vi er mange som har gledet oss til å se nye bilder fra en veteran innen fotokunsten.

Dan Young er født i Arizona i USA i 1938. Det ble en lykke for norsk fotografi at Dan Young kom til Norge fra Arizona i 1962. Litt synd for amerikansk foto, kan man tenke – men Dan Young har rukket å yte store bidrag til utviklingen av dét også.

Hans norske studiekamerat Arild Kristo hadde invitert Dan Young til Oslo for å starte bildebyrået «Manité» sammen med Robert Robinson. Det tok modell av Magnum og Toung var aktiv der helt til det ble nedlagt i 1967. Manité utpreget seg ved en spesiell og skarp interesse for det menneskelige og det sosiale.

Young beskriver møtet med Norge i boken «En amerikaner i Oslo – Fotografier 1962 – 1964» bl.a. slik:

«Det gikk snart opp for meg at jeg i høyeste grad var en fremmed i et svært fremmed land, et land med annerledes farger og annerledes lukter, for ikke å snakke om hvor annerledes lyset var. Påske sto for døren, og lyset var uhyre intenst og kom fra en sol som sto lavt på himmelen. Jeg opplevde det som morgenlys, bare at det var slik hele dagen. Solene jeg kjente fra før, var komplett forskjellig fra det som hilste meg her: Den klare, tørre, brennende ørkensolen i Arizona; solen som tittet frem gjennom smogfylt, fuktig luft på California-kysten; det intense, nådeløse jungelskinnet på Filippinene. Dette var altså noe helt annet. Jeg fikk fornemmelsen av å befinne meg inne i lyset (hvilket vi strengt tatt gjør hele tiden, bare at vi ikke tenker på det). Jeg svømte så å si i et lys som var så magisk at jeg ble fullstendig forhekset!»

Dan Young ble en frontfigur i moderne norsk fotografi. Han har et fascinerende og sammensatt billedunivers. Hans fotografier har alle en historie å fortelle. Bildene viser ikke spektakulære hendelser, men livet slik det leves overalt. På en mesterlig måte fanger han opp situasjoner, detaljer og stemninger med et empatisk blikk.

Det er interessant å se utviklingen fra svart-hvitt fotografiene fra 1960- og 1970-tallet til de senere store fargefotografiene.

I tillegg til sitt virke som selvstendig kunstfotograf har Dan Young jobbet som stillfotograf på 40 norske filmer. Videre har han laget flere dokumentarfilmer.

Det var ikke bare lyset som var annerledes i Norge.  Gjennom Youngs fotografier blir vi minnet om den enorme utviklingen Norge som samfunn har gjennomgått i løpet av de siste 50 årene. Det samme gjelder vår kunsthistorie.

Kunstfotografiet har en relativt kort historie i Norge. Sammenlignet med USA og resten av Europa ble vi lenge liggende langt bak. Mens Museum of Modern Art i New York begynte å samle på kunstfoto allerede i 1940, ble det nyopprettede Museet for samtidskunsts innkjøp av hele Tom Sandbergs utstilling i Galleri Riis i 1989 et gjennombrudd for fotokunsten i Norge.

Forbundet Frie Fotografer feirer i disse dager sitt 40-årsjubileum.

Fotogalleriet i Oslo åpnet i 1977 og Preus fotomuseum i Horten i 1995.

Fra å være en del av outsiderposisjon i kunstfeltet ble fotografiet i løpet av 1990-årene del av tidens hovedstrøm, til dels som dominerende medium.

Med overgangen fra analog til digital teknologi fikk vi endringer i mediet selv.

Vi har mye å takke Dan Young for.

I tillegg til å berike oss med sine egne fotografier, har han hjulpet og inspirert nye generasjoner fotografer – ikke minst vår nylig avdøde Tom Sandberg.

I dag skal vi få se Dan Youngs seneste bilder fra Mexico - «Mexican Colors».

Denne gangen for oss – helt andre farger og helt annet lys. Minimalistisk og stringent.

Jeg håper mange tar veien hit for å se utstillingen.

I forbindelse med utstillingen og bokutgivelsen «Precious Times» av Dan Youngs fotografier i 2009 skrev Terje Tronsmo i Dagbladet bl.a.:

«….jeg skulle ønske folk gikk mann, kvinne, barn og hund, katt & kanarifugl av huse for å sikre seg både billedskatten og et rikere liv.»

Jeg stiller meg bak oppfordringen om godt besøk også på denne utstillingen!

Med dette erklærer jeg Dan Youngs utstilling «Mexican Colors» for åpnet.

Takk for oppmerksomheten!