Historisk arkiv

Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 29 fra stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Hesteeiers avslag på sin søknad om erstatning fra Mattilsynet