Historisk arkiv

Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 54 fra stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Hvilke grep vil statsråden ta for å gjøre trygg, sunn og norsk mat mer tilgjengelig?