Historisk arkiv

Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 9 fra stortingsrepresentant Knut Storberget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Matvareprisene