Historisk arkiv

Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 560 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Beredskapslager for matkorn