Historisk arkiv

Svar på skriftlig spørsmål om forlengelse av skyteprøve

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) om statsråden vil se på regelverket og legge opp til at alle skyteprøvene fra 2019 forlenges med ett år, slik at disse også gjelder for årets jaktsesong.

Svar på spørsmål nr. 1468 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Terje Halleland

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 30. april 2020, vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1468 fra Terje Halleland:

"Vil statsråden se på regelverket og legge opp til at alle skyteprøvene fra 2019 forlenges med ett år, slik at disse også gjelder for årets jaktsesong?" 

Jeg er kjent med utfordringene som har oppstått med å avvikle skyteprøver for storviltjakt på grunn av smitteverntiltakene som er innført. Miljødirektoratet kunngjorde derfor på sin hjemmeside 30. april 2020 at bestått skyteprøve fra forrige jaktår også vil gjelde for jaktåret 2020/2021. Dette gjelder for jegere som har betalt jegeravgift og som har rapportert til Statistisk sentralbyrå at de har jaktet storvilt i jaktåret 2019/2020. Jegere som ikke avla skyteprøve i fjor må avlegge prøve på ordinær måte for å kunne jakte til høsten. Det samme gjelder nye jegere som skal jakte for første gang. Siden det store flertallet av storviltjegere tar skyteprøven hvert år, vil antallet som nå må avlegge skyteprøve for årets jaktsesong være håndterbart med de smitteverntiltakene som gjelder til en hver tid.

Endringen vil gjelde for gjeldende jaktår og er fastsatt som en midlertidig forskriftsendring. For at denne avklaringen skulle komme så raskt som mulig er det ikke gjennomført høring før fastsettelse av forskriften, men Norges Jeger- og Fiskerforbund og Det frivillige Skyttervesen er konsultert.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad