Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Nett-TV: Pressekonferanse - Jordbruket sier nei til et framtidsrettet tilbud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Nett-TV

I forbindelse med årets jordbruksforhandlinger innkalles det til pressekonferanse i Landbruks- og matdepartementet i dag, tirsdag, kl. 14.30. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp), lederen i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, og lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg er til stede. Alle tre blir tilgjengelig for mediene i etterkant.