Historisk arkiv

Budsjettdebatten i Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

- Regjeringen har visjoner for en fremtidsrettet landbruks- og matpolitikk. Jeg er glad for at en samlet komité stiller seg bak målet vårt om å øke matproduksjonen, landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i sitt innlegg i budsjettdebatten i Stortinget i dag.

- Regjeringen har visjoner for en fremtidsrettet landbruks- og matpolitikk. Jeg er glad for at en samlet komité stiller seg bak målet vårt om å øke matproduksjonen, landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i sitt innlegg i budsjettdebatten i Stortinget i dag.

- Regjeringen mener at det beste vi kan gjøre for å nå dette målet, er å sikre en kostnadseffektiv matproduksjon og legge til rette for økt lønnsomhet for dei som produserer mat. For å få til dette, vil oss fremover gå gjennom lover, regler og støtteordninger med sikte på å forenkle og prioritere midlene mer målrettet enn det som har vært gjort før, sa Listhug i sitt innlegg.  

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug
- Regjeringen har visjoner for en fremtidsrettet landbruks- og matpolitikk. Jeg er glad for at en samlet komité stiller seg bak målet vårt om å øke matproduksjonen, landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i sitt innlegg i budsjettdebatten i Stortinget i dag. (Foto: Torbjørn Tandberg)