Historisk arkiv

Landbruks- og matforskningen satsingsområde i Horisont 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Onsdag 11. desember kom de første utlysningene fra EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Det er avgjørende at norske bedrifter og forskningsmiljøer utnytter mulighetene programmet byr på.

Horisont 2020 har oppmerksomheten rettet mot tre mål i europeisk forskningspolitikk: Bygge fremragende forskningsmiljøer, skape et konkurransedyktig næringsliv og møte de store samfunnsutfordringene. I Horisont 2020 er landbruks- og matforskning et viktig satsingsområde, og det ligger en forventning om at norske landbruks- og matforskningsmiljøer søker om midler fra dette programmet.

- Innretningen av Horisont 2020 samsvarer godt med Landbruks- og matdepartementets forskningspolitiske prioriteringer. En forskningsinnsats i tråd med utvikling ellers i Europa vil være viktig både for at norsk næringsliv skal henge med i konkurransen og for å øke den norske deltakelsen i europeisk forskningssamarbeid, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.