Historisk arkiv

Fordeling av LUF-midler til skogbruk for 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Bevilgningen til skogbruk fastsettes hvert år i jordbruksoppgjøret, og fordelingen på ulike tiltak drøftes med avtalepartene hver høst. Landbruks- og matdepartementet har nå gjennomført drøftinger med avtalepartene om fordelingen av midler over Landbruket utviklingsfond (LUF-midler) til skogbruk for 2014.

Departementet ønsket å styrke satsingen på infrastruktur i skogbruket, og bevilgningen til skogsveier økes med 20 millioner kroner slik at den totale bevilgningen til infrastrukturtiltak blir på 89 millioner kroner i 2014. Dette kommer i tillegg til den økningen på 10 millioner  kroner som regjeringen har foreslått i Prop 1 S Tillegg 1 (2013-2014).

- Et godt utbygd skogsveinett er en forutsetning for et bærekraftig skogbruk, og dette er noe jeg vil prioritere høyt framover, sier statsråd Sylvi Listhaug.

For å få rom til denne økningen er bevilgningen til Kystskogbruket redusert fra 10 millioner kroner til 5 millioner kroner. Tilsvarende er bevilgningen til skogbruksplanlegging redusert fra 29 millioner kroner til 25 millioner kroner.

Skogsmaskin, kvisting
Skogsmaskin, kvisting (Foto: Torbjørn Tandberg)