Historisk arkiv

Dugnad for økt bruk av tre i bygg og anlegg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I oktober ble det gjennomført en dugnad for økt bruk av tre i Trøndelag. Dugnaden samlet 60 deltakere med representanter for offentlige bestillere, planleggere/arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører/utbyggere, skog – og treindustri og FoU.

Deltakerne samla seg om målsettingen – "Størst mulig bruk og foredling av tre i Trøndelagsregionen med basis i lokale ressurser".

Arrangørene var Innovasjon Norge, Nord- Trøndelag og Sør-Trøndelag, Fylkeskommunen i Nord- og Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag og Trondheim kommune. 

Bruk av tre
(Foto: Trondheim kommune)