Historisk arkiv

Grunneigarar samarbeider om skogen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Feiosprosjektet i Sogn og Fjordane er eitt av fire prosjekt i regi av Kystskogbruket som har utprøving av grunneigarsamarbeid som prosjektmål. Det er mellom anna utarbeidd 72 skogbruksplanar inkludert ein del enklare oversiktsplaner for dei minste eigedomane tilhøyrande Feiosbygda.

Feiosprosjektet i Sogn og Fjordane er eitt av fire prosjekt i regi av Kystskogbruket som har utprøving av grunneigarsamarbeid som prosjektmål. Det er mellom anna utarbeidd 72 skogbruksplanar inkludert ein del enklare oversiktsplaner for dei minste eigedomane tilhøyrande Feiosbygda.

Feios i Vik kommune er den bygda i Sogn og Fjordane som kan vise til verkeleg gode resultat av skogreisinga. Dette set fokus på forsking og planlegging med skogeigarane i sentrum også framover.

Feiosprosjekt – grunneigarar samarbeider om skogen
(Foto: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane)