Historisk arkiv

Kystskogbruket - "Fra ti til en"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I fem år har forskerne fulgt kystskogbrukets forsøk på å få til eiendomsoverbyggende samarbeid for skogeiere. På prosjektets sluttkonferanse på Stjørdal 9. april, presenteres funnene.

De personlige skogeierne fra og med Vest-Agder til og med Finnmark er mange, de er små og skal levere mye. På konferansen offentliggjøres sluttrapporten fra prosjektet "Fra ti til en– eiendomsoverbyggende samarbeid for personlige skogeiere i kystskogbruket".

Skogsmaskin 
Sluttrapporten fra prosjektet "Fra ti til en– eiendomsoverbyggende samarbeid for personlige skogeiere i kystskogbruket" blir presentert på Stjørdal 9. april. (Foto: LMD)