Historisk arkiv

Vi spiser 23 millioner egg i påsken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I påsken spiser vi dobbelt så mye egg som ellers i året. Men det er ingen grunn til å frykte for frokostegget. Hittil i år er det produsert nesten 200 tonn mer egg i Norge enn det vi makter å spise.

I løpet av fem påskedager spiser vi 23 millioner egg, det vil si at hver nordmann spiser ett egg hver dag. Men det er ikke nok til å spise opp overskuddet av egg. De siste årene har det vært stor overkapasitet i næringen.

Salgsveksten øker ikke i takt med produksjonsøkningen som har vært de siste årene. I gjennomsnitt spiser hver nordmann 12, 5 kilo egg i året. I husholdningene brukes egg alene, eller som pålegg og i bakervarer. Ti prosent av eggproduksjonen går til industrien, der det inngår i ulike bearbeidete ferdigvarer.