Historisk arkiv

Listhaug reagerer sterkt på pelsdyrfilmen i NRK Brennpunkt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statsråd Sylvi Listhaug reagerer sterkt på det som fremkom i Brennpunkt som ble sendt tirsdag kveld. - I filmen vises det flere alvorlige brudd på dyrevelferdsregelverket. Dette er uakseptabelt, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

- I filmen vises det flere alvorlige brudd på dyrevelferdsregelverket. Dette er uakseptabelt. Filmen viser også uakseptable holdninger og manglende respekt for dyr og regelverk. Det er bra at kritikkverdige forhold avdekkes. I filmen fremkommer det forhold som jeg vil å ta opp med Norges Pelsdyralslag og Mattilsynet. Jeg vil ta initiativ til møter med begge med det første.

Mandag 15. desember kommer innstillingen fra det offentlige utvalget som i over ett år har gjennomgått de fleste forhold knyttet til pelsdyrhold, både nasjonalt og internasjonalt. Innstillingen og høringsinnspillene til denne, vil danne et godt grunnlag for en faktabasert diskusjon om pelsdyrnæringen og dens fremtid, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.