Forsiden

Historisk arkiv

Ny avtale om reingjerder inngått mellom Finland og Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I Karasjok undertegnet i dag Sylvi Listhaug, Norges landbruks- og matminister og minister for landbruk og skogbruk fra Finland Petteri Orpo, en ny avtale mellom de to landene om blant annet reingjerder.

I Karasjok undertegnet i dag Sylvi Listhaug Norges landbruks- og matminister, og minister for landbruk og skogbruk fra Finland Petteri Orpo, en ny avtale mellom de to landene om blant annet reingjerder.

Avtalen gjelder gjerder som begrenser trekk av rein over den finsk-norske grensen langs vassdragene Tana og Anarjohka. Finland skal bygge og vedlikeholde gjerde mellom Angeli og Vanha Karigasniemi, mens Norge skal bygge og vedlikeholde gjerde mellom Vanha Karigasniemi og Levajok. Fra Levajok til Polmak blir det ikke gjerde.

- Finland og Norge har en lang historie med godt samarbeid om mat og forvaltning av naturressurser. Jeg er overbevist om at den nye avtalen vil gjøre dette samarbeidet enda bedre, sier Sylvi Listhaug, Norges landbruks- og matminister.

Reingjerdekommisjonen som skal bestå av seks medlemmer, tre fra hvert land, har ansvar for bygging og vedlikehold av gjerdene. Dersom det skjer en grensekryssing og denne ikke er omfattende i antall eller varighet, kan reineierne avtale tilbakeføring av dyrene til hjemlandet seg imellom.

Den nye avtalen klargjør og forenkler fremgangsmåten for erstatning ved grensekryssing. Hvert av landene er forpliktet til å utbetale erstatninger til det andre innen ett år etter at erstatningskravet er avklart. Staten kan reise regresskrav for erstatningsbeløpet overfor reineiere dersom skaden skyldes forsett eller uaktsomhet. Reineiere har lov til å flytte rein over grensen langs flyttelei som er godkjent for dette formålet.

Neste skritt etter signering av avtalen er ratifisering av avtalen i de respektive landenes nasjonalforsamlinger. Avtalen trer i kraft når landene har underrettet hverandre om slik ratifisering. Avtalen skal gjelde i 30 år med fem års oppsigelsestid, og deretter i tiårsperioder, med to års oppsigelsestid.

 Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og Finlands landbruks- og skogminister Petteri Orpo
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og Finlands landbruks- og skogminister Petteri Orpo under dagens signering. (Foto: LMD) Klikk på bildet for stort format.