Historisk arkiv

Ny forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt ny forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. Forskriften erstatter deler av forskrift 8. november 2006 nr. 1227 om tilskot til avløysing. Den delen som regulerer tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er flyttet inn i den nye forskriften om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. I tillegg har departementet revidert teknisk jordbruksavtale for å harmonisere denne med den nye forskriften. Regelverket trer i kraft 1. januar 2015.

Forskriften er i det vesentlige lik det utkastet departementet sendte på høring den 17. oktober 2014. Det er imidlertid foretatt en noen mindre presiseringer i ordlyden.