Historisk arkiv

Nyheter

Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartemente har fastsatt forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg. Tilskudd kan gis til jordbruksforetak som har husdyr og leverer husdyrgjødsel til biogassanlegg.

Tilskuddsordningen er en del av Landbruks- og matdepartementet sin satsing for å redusere klimagassutslipp fra jordbruket. Klimagasser relatert til jordbruket utgjør om lag 8,5 prosent av de nasjonaleklimagassutslippene, og metangass fra husdyrgjødsel utgjør en betydelig del av dette. Biogass produsert på gjødsel, avløpsslam og ulike typer avfall har et betydelig potensial for å redusere utslipp av klimagasser. Det er over jordbruksavtalene avsatt til sammen 5 millioner kroner til ordningen i 2015. 

Søknadsmateriell vil bli utarbeidet av Landbruksdirektoratet som skal forvalte ordningen.

Griser i grirsebinge.
Forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg er fastsatt. Foto: Torbjørn Tandberg