Historisk arkiv

Bodø bygger idrettshall i tre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I Bodø bygges i disse dager Bankgata idrettshall. Det spesielle med prosjektet er at bygget over bakkenivå i all hovedsak er en ren trekonstruksjon.

I Bodø bygges i disse dager Bankgata idrettshall. Det spesielle med prosjektet er at bygget over bakkenivå i all hovedsak er en ren trekonstruksjon. 

Idrettshallen, som blir på 2500 m2, bygges med limtre bærekonstruksjoner og massivtre, mens øvrige materialer er levert fra Trøndelag og satt sammen som ferdige gulv, vegg- og takelementer på byggetomten fra entreprenøren selv. 

Nordland fylkeskommune er eier av prosjektet og er så langt imponert over hvilke muligheter det moderne trebyggeriet gir. Kort byggetid, rask framdrift i prosjektet og at det er en svært konkurransedyktig byggemetode er viktige erfaringer så langt. At moderne treløsninger også gir helt andre arkitektoniske løsninger enn hva man har vært klar over er også en viktig oppdagelse. Fylkeskommunen peker også på vedlikeholdsfasen hvor utskifting av ødelagte elementer er svært enkelt og rimelig sett i forhold til mange andre materialer. 

Idrettshallen er et prosjekt som tilhører Bodø kommune og fylkeskommune.

Utførende entreprenør er Bygg og Vedlikehold Bodø AS.  Arkitekt og rådgivende byggingeniør er firmaet Green Adviser v/Joakim Dørum.
Utførende entreprenør er Bygg og Vedlikehold Bodø AS. Arkitekt og rådgivende byggingeniør er firmaet Green Adviser v/Joakim Dørum. (Entreprenør: Bygg og Vedlikehold Bodø AS. Arkitekt: Green Adviser.)

Tømmer er et fornybart råstoff og trematerialer har et stort bruksområde. Skogindustrien mer enn ti-dobler verdien av tømmerstokken når den foredles. Alt som kan lages av olje kan lages av tre. Aktiv skjøtsel av skogarealene og bruk av tømmer bidrar også til å redusere innholdet av karbon i atmosfæren. 

- Et aktivt skogbruk gir fornybart råstoff i form av blant annet bygningsmaterialer. Vi bør bruke mest mulig av tømmeret i skogen til å bygge flotte og miljøvennlige bolighus, forretningsbygg og broer. Det er en mer bærekraftig bruk av skogen enn å la den stå og råtne på rot, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. - Bruk av tre i nye byggeprosjekter, slik vi nå ser konkrete eksempler på landet rundt, er bra for verdiskaping, bosetting og miljø, sier Listhaug. 

Regjeringens tresatsing er organisert i Innovasjon Norge. Målet med satsingen er at bruken av tre skal øke i Norge, og bidra til mer verdiskaping i trebearbeidende bedrifter i hele landet.

Fra byggeprosessen av Bankgata idrettshall, Bodø.
Fra byggeprosessen av Bankgata idrettshall, Bodø. (Entreprenør: Bygg og Vedlikehold Bodø AS. Arkitekt: Green Adviser.)