Historisk arkiv

Forretningsbygg i tre – på Gran (!)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Gran Almenning sitt nye forretningsbygg i Gran sentrum ble åpnet i februar 2014. Dette er Norges første og største forretningsbygg i tre basert på sammensatte takstoler i bunt og med søylebæresystem i limtre.

Gran Almenning sitt nye forretningsbygg i Gran sentrum ble åpnet i februar 2014.  Dette er Norges første og største forretningsbygg i tre basert på sammensatte takstoler i bunt og med søylebæresystem i limtre.

Utvendig er det brukt tradisjonelt reisverk med kjernekledning av gran, kortreist fra leverandøren Gran Tre. Dette er et klimavennlig bygg der det er brukt 1 200 m3 norskprodusert trelast. Byggesystemet som er benyttet bør ha stor overføringsverdi til andre bygg, som f.eks. idrettshall, landbruksbygg og industribygg.  Kostnadsmessig viser prosjektet seg også å være svært konkurransedyktig sammenlignet med bygg oppført i andre og mer tradisjonelle byggematerialer. 

Totalt er bygget på hele 9 510 m2 og inneholder Maxbo butikk, proffavdeling, byggevare- og trelastlager, kontor m.v.

Arkitekt for prosjektet er BAS Arkitekter AS. Innovasjon Norge har gjennom Trebasert Innovasjonsprogram bidratt med utviklingsmidler for byggekonseptet.  Tredriver’n i Oppland har vært pådriver for realisering av prosjektet i nært samarbeid med Gran Almenning.
Arkitekt for prosjektet er BAS Arkitekter AS. Innovasjon Norge har gjennom Trebasert Innovasjonsprogram bidratt med utviklingsmidler for byggekonseptet. Tredriver’n i Oppland har vært pådriver for realisering av prosjektet i nært samarbeid med Gran Almenning. (Arkitekt: BAS Arkitekter AS)

Tømmer er et fornybart råstoff og trematerialer har et stort bruksområde. Skogindustrien mer enn ti-dobler verdien av tømmerstokken når den foredles. Alt som kan lages av olje kan lages av tre. Aktiv skjøtsel av skogarealene og bruk av tømmer bidrar også til å redusere innholdet av karbon i atmosfæren. 

- Et aktivt skogbruk gir fornybart råstoff i form av blant annet bygningsmaterialer. Vi bør bruke mest mulig av tømmeret i skogen til å bygge flotte og miljøvennlige bolighus, forretningsbygg og broer. Det er en mer bærekraftig bruk av skogen enn å la den stå og råtne på rot, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. - Bruk av tre i nye byggeprosjekter, slik vi nå ser konkrete eksempler på landet rundt, er bra for verdiskaping, bosetting og miljø, sier Listhaug. 

Regjeringens tresatsing er organisert i Innovasjon Norge. Målet med satsingen er at bruken av tre skal øke i Norge, og bidra til mer verdiskaping i trebearbeidende bedrifter i hele landet.