Historisk arkiv

Nytt Landbruksdirektorat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I statsråd i dag, 6. juni, er det besluttet å opprette et nytt direktorat under navnet Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet overtar oppgaver og personell fra Statens reindriftsforvaltning (SRF) og Statens landbruksforvaltning (SLF) fra og med 1. juli 2014.

Det nye direktoratet får ansvaret for alle fagområder innen landbrukssektoren og et bredt spekter av næringsaktivitet, herunder jordbruk, reindrift, skogbruk og andre aktiviteter basert på landbrukets ressurser. Administrerende direktør i dagens SLF, Jørn Rolfsen, åremålsbeskikkes som administrerende direktør i Landbruksdirektoratet fra 1. juli 2014 til 1. juli 2018.

Beslutningen om en sammenslåing av SLF og SRF vil bidra til et bredere faglig miljø og styrket kompetanse i den fremtidige forvaltningen av reindriften. Samtidig vil man oppnå effektiviseringsgevinster gjennom sammenslåing av fellestjenester. Landbruksdirektoratet vil være lokalisert i Oslo og Alta. Avdelingen i direktoratet som arbeider med reindriftsspørsmål vil være lokalisert i Alta.

Regjeringen legger vekt på mindre byråkrati og en mer effektiv forvaltning. Sammenslåingen av SLF og SRF er ett viktig tiltak i denne sammenhengen. Sammenslåingen vil også styrke den nasjonale reindriftsmyndigheten, og gi et bedre forvaltningstilbud til reindriften totalt sett, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.