Historisk arkiv

Skogbruk er bioøkonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug innledet i dag på et seminar i regi av European Forest Institute (EFI) i Europaparlamentet. – Forvaltningen av naturressursene og da spesielt skogressursene i Europa er svært viktig for utviklingen av økonomien, sysselsettingen, energi sikkerhet og miljø, sa Listhaug i sitt innlegg i dag.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug innledet i dag på et seminar i regi av European Forest Institute (EFI) i Europaparlamentet. – Forvaltningen av naturressursene og da spesielt skogressursene i Europa er svært viktig for utviklingen av økonomien, sysselsettingen, energi sikkerhet og miljø, sa Listhaug i sitt innlegg i dag. 

EFI har, med finansiering blant annet fra Landbruks- og matdepartementet, gjennomført en studie av europeisk skogsektor – Future of the Forest Based Sector. Landbruks- og matministeren snakket i sitt innlegg om hvilke utfordringer norsk skogsektor står overfor, og legge vekt på hvilke muligheter utviklingen av bioøkonomien har for skogbruket. 

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug innledet i dag på et seminar i regi av European Forest Institute (EFI) i Europaparlamentet. (Foto: Torbjørn Tandberg)