Historisk arkiv

Ut på vidda for skoleelever

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I høst har det vært utprøvd et samarbeid mellom reineiere og det offentlige på læringsområdet og på helse- og omsorgssektoren. I Tana og i Nesseby kommuner fikk ungdomsskoleelever en dag ute på vidda.

Utedagen tok utgangspunkt i reindriftas aktiviteter. I samisk reindrift har man tradisjonelt brukt hele reinen. Det å lære hva delene av reinen som ikke blir til mat kan brukes til, gir nye generasjoner kunnskap om ressursutnyttelse. Også helse- og omsorgssektoren har vært Ut på vidda-aktører. Eldre, hjemmeboende demente i Karasjok kommune fikk tilbud om å være en dag ute og gjøre lette aktiviteter knyttet til reindrifta.

Konsentrerte elever lærer å flå reinføtter Ut på vidda pilotprosjekt.
Konsentrerte elever lærer å flå reinføtter Ut på vidda pilotprosjekt. (Foto: Fylkesmannen i Finnmark)