Historisk arkiv

Full fart i skogbruksplanleggingen i Sør-Trøndelag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Etter noen år med liten aktivitet, er det nå stor etterspørsel fra skogeierne etter skogbruksplan med miljøregistreringer. Skogbruksplan er viktig for skogbruksaktiviteten i kommunene og er et grunnlag for gode miljøtilpasninger

Etter noen år med liten aktivitet, er det nå stor etterspørsel fra skogeierne etter skogbruksplan med miljøregistreringer. Skogbruksplan er viktig for skogbruksaktiviteten i kommunene og er et grunnlag for gode miljøtilpasninger.

Per i dag pågår det prosjekter i tre kommuner. I ytterligere tre kommuner inngår i disse dager avtaler om takstoppdrag. Gjennom disse prosjektene får ca. 1 600 skogeiere tilbud om skogbruksplan. Totalt omfatter dette 760 000 daa produktiv skog.

Ungskog Un
Ungskog i Sør-Trøndelag. (Foto: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag)