Historisk arkiv

Investerer i fremtidens bioøkonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Borregaards styre har besluttet å investere 225 millioner kroner i et anlegg for produksjon av såkalt mikrofibrillær cellulose.

Borregaards styre har besluttet å investere 225 millioner kroner i et anlegg for produksjon av såkalt mikrofibrillær cellulose. Anlegget vil bli bygget på Borregaards fabrikkområde i Sarpsborg. Med denne investeringen bidrar Borregaard til å styrke konkurransekraft og arbeidsplasser i norsk skogindustri og produksjonen vil samlet sett gi en svært  positiv miljøeffekt.  

- Norge har store muligheter til å lykkes innenfor fremtidens bioøkonomi, der alternativ utnytting av biobasert råstoff står sentralt. Vi har rikelig råstofftilgang og vi har den kompetansen som skal til for å kunne utnytte de ressursene vi har. Borregaards satsing innenfor for disse områdene er et godt eksempel på Norges muligheter innenfor bioøkonomien, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Prosjektet bygger på nye innovasjoner både når det gjelder selve produktet, produksjonsprosessen og anvendelsesmulighetene. Produktene som skal produseres ved det nye anlegget er basert på naturlige og fornybare råstoffer som vil kunne erstatte produkter som i dag produseres av fossile råstoffer. I tillegg vil det være mulig å produsere vannbaserte løsninger som kan erstatte løsemiddelbaserte systemer.

Borregaard har jobbet med utviklingen av mikrofibrillær cellulose (MFC) siden 2005 gjennom forskning, pilottesting og i nært samarbeid med potensielle kunder. Råstoffet i MFC er spesialcellulose som gjennom avansert teknologi, utviklet av Borregaard selv, splittes opp til et komplekst nettverk av såkalte fibriller, de fineste trådene i organiske materialer. MFC har unike egenskaper som blant annet viskositetsregulator, stabilisator, konsistensgiver og vannbindingsmiddel. Produktet kan benyttes i en rekke anvendelser som lim, vaskemidler, kosmetikk, komposittmaterialer og andre industrielle bruksområder.

Anlegget, som er i kommersiell skala, vil ha en designkapasitet på 1000 tonn årlig med mulighet for senere utvidelser. Produksjonen er forventet å starte i 3. kvartal 2016.