Historisk arkiv

Statskog SF skal utrede privatisering av skogvirksomheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statskog SF er i foretaksmøte i dag bedt om å belyse ulike modeller for privatisering og organisering av Statskog SFs skogvirksomhet på økonomisk drivbare arealer, og økonomiske og praktiske konsekvenser av modellene. Dette omfatter videreføring og eventuelt også utvidelse av pågående arronderingssalg, og andre former for privatisering av Statskog SF sin skogvirksomhet.

Statskog logo

Statskog SF er i foretaksmøte i dag bedt om å belyse ulike modeller for privatisering og organisering av Statskog SFs skogvirksomhet på økonomisk drivbare arealer, og økonomiske og praktiske konsekvenser av modellene. Dette omfatter videreføring og eventuelt også utvidelse av pågående arronderingssalg, og andre former for privatisering av Statskog SF sin skogvirksomhet. 

Regjeringen er opptatt av allmennhetens adgang til og vilkår for jakt, fiske og friluftsliv.

Statskog SF er derfor bedt om å belyse i hvilken grad disse interessene kan bli påvirket som følge av privatiseringen av skogvirksomheten, og på hvilken måte en kan sikre at de ikke blir dårligere.