Historisk arkiv

Nyheter

United Against Food Waste i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Som et ledd i Nordisk ministerråds samarbeid mot matsvinn, United Against Food Waste Nordic, som Landbruks- og matdepartementet deltar i, inviterte Norden i fokus den danske matsvinn-aktivisten Selina Juul til en debatt om matsvinn på Litteraturhuset i Oslo.

Som et ledd i Nordisk ministerråds samarbeid mot matsvinn, United Against Food Waste Nordic, som Landbruks- og matdepartementet deltar i, inviterte Norden i fokus den danske matsvinn-aktivisten Selina Juul til en debatt om matsvinn på Litteraturhuset i Oslo. Selina Juul er grunnleggeren av forbrukerbevegelsen ”Stop Spild Af Mad”. I fjor vant Selina Juul Nordisk råds miljøpris for engasjement mot matsvinn. Hun har ikke bare satt temaet på dagsorden i hjemlandet Danmark, men også i resten av Norden, i EU og i FN. 

Juul og Ole Jørgen Hanssen fra Østfoldforskning påpekte at hvert år kaster vi nesten 400.000 tonn mat i Norge som burde vært spist. Årsakene til at mat kastes kan være overskredet holdbarhet, feilpakking, at produktet er feilmerket eller har skadet emballasje. 

Arni Snævarr fra FNs informasjonskontor i Brüssel fortalte om de globale dimensjonene ved matsvinn. 30 prosent av den globale matproduksjonen går tapt. Det er kritisk, både i et ressurs- og klimaperspektiv. Snævarr viste også til FN sitt arbeid med matsvinn, blant annet gjennom kampanjen Think-Eat-Save. 

I debatten som fulgte sa Per Hallvard Eliassen fra Landbruks- og matdepartementet at matbransjen gjør mye bra arbeid mot matsvinn, ikke minst gjennom dagligvarehandelen og matindustriens Matvett og ForMat-prosjekt som myndighetene har støttet opp om. 

Landbruks- og matdepartementet og fire andre departementer bygger nå videre på arbeidet for å jobbe frem en samarbeidsavtale med hele verdikjeden i matbransjen for å redusere matsvinnet ytterligere. 

Landbruks- og matdepartementet har også deltatt i arbeidet med å legge til rette for etablering og drift av Matsentralen som distribuerer fullverdig overskuddsmat fra dagligvarebutikker, grossister og produsenter til vanskeligstilte personer i hele Oslofjord-området. Departementet oppfordrer alle aktører i matbransjen til å bidra ytterligere både økonomisk og med overskuddsmat til Matsentralen. 

Mindre forbrukerpakninger og  mindre lokketilbud var andre svar som kom frem i debatten om hva butikkene kunne gjøre, fra Jan Paul Bjørkøy, administrerende direktør i matvarekjeden KIWI, og Anne Marie Schrøder i Matvett. Arild Hermstad, leder Framtiden i våre hender, minnet om klimaperspektivet på matsvinnet.