Historisk arkiv

Forskning sikrer effektiv matproduksjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holdt 5. februar innlegg om nye utfordringer for norsk landbruk på Bioforsk-konferansen 2014. - Landbruks- og matforskning legger et viktig grunnlag for effektig og lønnsom matproduksjon, sier Listhaug.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holdt 5. februar innlegg om nye utfordringer for norsk landbruk på Bioforsk-konferansen 2014. - Landbruks- og matforskning legger et viktig grunnlag for effektig og lønnsom matproduksjon, sa Listhaug.

- For å nå Regjeringens mål om økt matproduksjon, bedre lønnsomhet, fortsatt høy effektivitet og landbruk over hele landet er vi avhengig av forskning og utvikling. De mange sterke forskningsmiljøene gir meg tro på at norsk landbruk får den kunnskapen de trenger. Landbruks- og matforskning legger et viktig grunnlag for omstilling, verdiskaping og økt konkurransekraft i den landbaserte delen av norsk næringsliv, sa landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.  

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug under Bioforsk-konferansen.
Landbruks- og matforskning legger et viktig grunnlag for effektig og lønnsom matproduksjon, sa Listhaug under Bioforsk-konferansen på Hamar. (Foto: Erling Fløistad)