Historisk arkiv

Hedmark utbedrer skogsbilvegene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Som en del av satsingen på modernisering av skogsbilvegnettet, Har Hedmark satt i gang utbedringer av flaskehalser og deler av vegene som er i for dårlig stand.

Hedmark fikk 4 millioner kroner over revidert statsbudsjett i 2013 til ombygging og punktutbedring av skogsbilveger. I stor grad har midlene gått til ombygging og forsterking av svake punkter som bruer, dreneringssystemer generelt, snuplasser og bæreevneforsterking. Noe har også gått til ombygging av skogsbilveger. Det er gitt tilsagn om tilskudd til i alt 65 prosjekter i 2013.

Norge har den desidert laveste skogsvegdekninga i Skandinavia. De beste områdene i Norge har bare halvparten så mye skogsveger som i Sverige.

- Skogsvegbygginga i Norge ligger på et historisk lavt nivå. Resultatet er at store skogsområder blir liggende ubrukt. Mer skogsveger er viktig for skogbruket og noe jeg vil prioritere framover, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Atndalen.
Atndalen.  Ombygging og forsterking av svake punkter som bruer har vært et prioritert område i utbedringen av skogsbilveger i Hedmark. (Foto: Tore Holaker)