Historisk arkiv

Nyheter

Kvoteåret 2014 - endring i overgangsordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

På bakgrunn av anmodning fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Q-Meierienes produsentlag og Tine SA har Landbruks- og matdepartementet i dag vurdert overgangsordning i forbindelse med flytting av starttidspunktet for kvoteåret på nytt.

På bakgrunn av anmodning fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Q-Meierienes produsentlag og Tine SA har Landbruks- og matdepartementet  i dag vurdert overgangsordning i forbindelse med flytting av starttidspunktet for kvoteåret på nytt.

Landbruks- og matdepartementet har bestemt at overgangsordningen skal endres i tråd med anmodningen. For kvoteåret 2014 skal det kvantum som er produsert i januar og februar 2014 og som det er betalt overproduksjonsavgift for, trekkes fra i beregningen av foretakets leveranse for kvoteåret 2014. 

Satsen for overproduksjonsavgift i kvoteåret 2014 videreføres med kr 3,20 per liter.