Historisk arkiv

Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jeg er stolt over å være reindriftsminister, og mitt mål er å føre en politikk som sikrer, utvikler og styrker reindriften som næring, skriver landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i sin hilsen på samefolkets dag.

Samisk flagg

Reindrift har potensial til å øke verdiskapingen til et nivå som er langt høyere enn i dag. Det handler om å gripe mulighetene og skape sin egen suksesshistorie, skriver Listhaug.

Reinkjøttet er smaken av vidda, fordi dyrene beiter i villmark, følger årstidsvariasjonene og preges av omgivelsene. Etterspørselen etter reinsdyrkjøtt er god og fortsatt økende, og det er grunn til å merke seg at det er blant de unge at forbruket av reinkjøtt øker mest, skriver Sylvi Listhaug.