Historisk arkiv

Miljøvurdering av plantevernmidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet har mottatt rapport fra et prosjekt der de vanligste fuglene og små pattedyr i ulike jordbruksvekster er kartlagt. Kunnskapen er viktig i arbeidet med å vurdere risikoen knyttet til bruk av plantevernmidler.

Prosjektet er finansiert med midler over Landbruks- og matdepartementets Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (2010-2014).

Målsetningene i planen er å gjøre norsk landbruk mindre avhengig av kjemiske plantevernmidler og redusere risikoen for helse og miljø ved bruk av slike midler.