Historisk arkiv

Norsk bidrag til Plantetraktatens fond for utbyttedeling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norge utbetaler i disse dager nær 700 000 kr til Den internasjonale plantetraktatens fond for utbyttedeling. Dette tilsvarer 0,1 prosent av verdien av såvarer omsatt i jordbruket i Norge i 2013, og er et årlig bidrag fra norsk landbruk til innsatsen som utføres av bønder i utviklingsland for å ta vare på plantemangfoldet.

Svalbard Globale frøhvelv-logo 

- Genressurser er basisen for all matproduksjon, og det er viktig å ta vare på det genetiske mangfoldet både i genbanker og i bondens åker. Gjennom Svalbard Globale frøhvelv tilbyr Norge sikkerhetslagring av frø fra all verdens genbanker. I tillegg støtter Norge aktivt Den internasjonale plantetraktaten og gir årlig et bidrag til Fondet for utbyttedeling, sier statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal. 

Bønders bidrag
Bønder i utviklingsland har en særskilt viktig rolle fordi det største plantegenetiske mangfoldet av kulturplanter som potet, bygg og hvete finnes i deres åkre. Det er et internasjonalt ansvar å anerkjenne bønders bidrag til den genetiske rikdommen og det er viktig at verden støtter opp om å sikre at dette mangfoldet kan gjøres tilgjengelig også for framtidens bønder og foredlere. 

Internasjonalt ansvar
Den internasjonale plantetraktaten har opprettet et multilateralt system for å sikre tilgang på bestemte vilkår til de unike variasjonene innen våre viktigste matplanter. Både obligatoriske og frivillige bidrag gis til Fondet for utbyttedeling, som finansierer prosjekt og tiltak som bevarer plantegenetiske ressurser blant bønder i utviklingsland. Den tredje utlysningsrunden av prosjektmidler for Fondet vil snart bli annonsert med rundt 11 millioner USD til fordeling. 

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Hanne Maren Blåfjelldal (FrP)
Gjennom Svalbard Globale frøhvelv tilbyr Norge sikkerhetslagring av frø fra all verdens genbanker, sier statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal. (Foto: Torbjørn Tandberg)