Historisk arkiv

Endringer i reindriftsloven 01.01.2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

27. mai 2013 vedtok Stortinget en endring av reindriftsloven som innebærer en avvikling av områdestyrene med overføring av styrenes oppgaver til fylkesmannen. Endringen trer i kraft 01.01.2014.

27. mai 2013 vedtok Stortinget en endring av reindriftsloven som innebærer en avvikling av områdestyrene med overføring av styrenes oppgaver til fylkesmannen. Samtidig ga Stortinget sin støtte til Regjeringens beslutning om en administrativ overføring av områdekontorene til fylkesmannen. 

Hensikten med endringene er å få en mer oversiktlig og effektiv forvaltning som inngår i et bredere faglig miljø som samlet sett gir kompetansemessige gevinster. Overføringen av områdestyrets myndighet til fylkesmennene skjer parallelt med en administrativ overføring av områdekontorene til fylkesmennene. Fylkesmannen blir dermed fra 1. januar 2014den statlige regionale fagmyndigheten i den offentlige forvaltningen av reindriften.