Historisk arkiv

Markedsregulering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

En arbeidsgruppe skal gjennomgå markedsreguleringsordningene i landbruket.

En arbeidsgruppe skal gjennomgå markedsreguleringsordningene i landbruket. 

Regjeringen skal sette ned arbeidsgruppen som skal gjennomgå markedsregulerings­ordningene vi har i Norge. Dette opplyste landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i dag på konferansen Mat og landbruk 2014 som arrangeres av Norsk Landbrukssamvirke. 

- Arbeidsgruppen skal evaluere effekten av dagens modell, sier Listhaug. - Videre blir det svært viktig å evaluere konkurranseforholdene mellom samvirkene og frittstående aktører. Jeg ønsker en bred og grunnleggende vurdering av om markedsreguleringsordningene skal fortsette i sin nåværende form, om andre instanser skal overta ansvaret og om ordningen bør fortsette, sier landbruks- og matministeren. - Vi arbeider nå med et mandat for arbeidet i departementet. Målsetningen for arbeidet er å tilrettelegge for økt konkurranse i kjøtt, egg og meierimarkedet, sier Sylvi Listhaug.


Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug under dagens konferanse. (Foto: Norsk Landbrukssamvirke, Web-kamera)